Rozliczanie Funduszy Unijnych

Mamy ponad 8 lat doświadczenia w branży doradztwa podatkowego i usług księgowych.

Jedną z dziedzin naszej działalności jest właściwe księgowanie i rozliczanie podatkowe dotacji z funduszy Unii Europejskiej.
Do tej pory rozliczyliśmy ponad 600 dotacji. Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą.

Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów?

TAK

Polska Wschodnia 1.2

Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP obejmować będzie firmy, które posiadają modele biznesowe związane z ich ekspansją zagraniczną.

Dla kogo?

 • MŚP

Poziom dofinansowania:

 • do 80% - dla firm z województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

maksymalna wartość projektu:

 • 500 000 zł

Koszty kwalifikowane:

 • koszty usług doradczych, np. wyszukiwania i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, badania marketingowe i kampanie promocyjne na rynku docelowym, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów, pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym
  w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;
 • koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych np. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,  opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych, podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, organizacja stoiska na targach.

Działanie 1.2 A RPO DOLNY ŚLĄSK

Działanie 1.2 A RPO DOLNY ŚLĄSK – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Kiedy: do 27.07.2017

Adresaci konkursu:

 • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off)
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
 • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wspierane projekty:

Przeprowadzenie/zrealizowanie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i/lub procesowych,

Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

UWAGA! Wspierane przedsięwzięcia muszą dotyczy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, do których należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

W ramach wsparcia możliwe będzie sfinansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
 • opracowaniu linii pilotażowych, opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

W wyniku ww. typów projektów musi zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Przykładowe wydatki kwalifikowalne: odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, badania zlecane podmiotom zewnętrznym,  materiały, sprzęt laboratoryjny,  wynajem powierzchni laboratoryjnych, elementy do budowy prototypów, koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego,  wynagrodzenia pracowników naukowo- badawczych zaangażowanych w realizację projektu,   wynagrodzenie dla osób realizujących działania związane z zarządzaniem projektem, grunty i nieruchomości zabudowane

Preferowane będą projekty:

 • realizowane we współpracy z jednostki naukowymi,
 • realizowane w partnerstwie,
 • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w realizowaniu innych projektów B+R,
 • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające kadrę naukowo-badawczą.

Pułap dofinansowania:

 • dla mikro i małych firm – do 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe,
 • dla średnich firm do -  75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe,
 • dla dużych firm – do 65% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN

 

KONTAKT:

Iwona Wielgo-Rakoczy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel.: 500 150 757

Województwo Dolnośląskie

Działanie 1.2 A RPO DOLNY ŚLĄSK

Działanie 1.2 A RPO DOLNY ŚLĄSK – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Kiedy: do 27.07.2017

Adresaci konkursu:

 • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off)
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
 • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wspierane projekty:

Przeprowadzenie/zrealizowanie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i/lub procesowych,

Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

UWAGA! Wspierane przedsięwzięcia muszą dotyczy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, do których należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

W ramach wsparcia możliwe będzie sfinansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
 • opracowaniu linii pilotażowych, opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

W wyniku ww. typów projektów musi zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Przykładowe wydatki kwalifikowalne: odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, badania zlecane podmiotom zewnętrznym,  materiały, sprzęt laboratoryjny,  wynajem powierzchni laboratoryjnych, elementy do budowy prototypów, koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego,  wynagrodzenia pracowników naukowo- badawczych zaangażowanych w realizację projektu,   wynagrodzenie dla osób realizujących działania związane z zarządzaniem projektem, grunty i nieruchomości zabudowane

Preferowane będą projekty:

 • realizowane we współpracy z jednostki naukowymi,
 • realizowane w partnerstwie,
 • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w realizowaniu innych projektów B+R,
 • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające kadrę naukowo-badawczą.

Pułap dofinansowania:

 • dla mikro i małych firm – do 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe,
 • dla średnich firm do -  75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe,
 • dla dużych firm – do 65% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe

 

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN

 

KONTAKT:

Iwona Wielgo-Rakoczy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel.: 500 150 757

 

Województwo Dolnośląskie - Działanie 1.5

Działanie 1.5. A RPO WD – Wsparcie innowacji produktowej i procesowej MSP – Konkurs dla MSP z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Kiedy:  termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2017 r., planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 01.09.2017 r.

Wspierane projekty:
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:
- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Przykładowe koszty kwalifikowane: zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac budowlanych.

Preferowane będą projekty:
- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu ( branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

 

Pozostałe artykuły

Wyszukiwarka