Horyzont

Horyzont 2020 - nowy program dotyczący badań i innowacji na terenie UE. Program Horyzontu 2020 opiera się na trzech filarach, które mają usprawnić ubiegającym się pozyskiwanie środków i wybór konkursu, odpowiedniego dla danej dziedziny nauki. Do każdego filaru przyporządkowane są działy, w których można znaleźć konkretne ogłoszenia o konkursach:

 

Doskonała baza naukowa:

 • wzmocnienie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN),
 • wspieranie badań naukowych w dziedzinie przyszłych i powstających technologii(FET),
 • wspieranie rozwoju umiejętności, szkoleń i kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie”,
 • wspieranie europejskiej infrastruktury badawczej, w tym e- infrastruktury.

 

Wiodąca pozycja w przemyśle: 

 • wzmocnienie wiodącej pozycji Europy w przemyśle poprzez badania naukowe, rozwój technologiczny, demonstracje i innowacje w dziedzinie następujących technologii prorozwojowych i przemysłowych:
  ▪    technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
  ▪    nanotechnologie,
  ▪    materiały zaawansowane,
  ▪    biotechnologia,
  ▪    zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania,
  ▪    przestrzeń kosmiczna,
 • ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka w celu inwestowania w badania naukowe i innowacje,
 • podniesienie innowacyjności w MŚP.

 

Wyzwania społeczne:

 • poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli w całym okresie życia,
 • zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej, zdrowej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów poprzez opracowanie wydajnych, zrównoważonych i zasobooszczędnych systemów produkcji podstawowej, stwarzanie odpowiednich warunków dla odnośnych usług ekosystemowych i odbudowy różnorodności biologicznej oraz konkurencyjnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw, przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
 • przejście do niezawodnego, przystępnego cenowo, społecznie akceptowanego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego, przy założeniu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w obliczu malejącej ilości zasobów, rosnącego zapotrzebowania na energię i zmiany klimatu,
 • stworzenie europejskiego systemu transportowego, który będzie zasobooszczędny, przyjazny dla klimatu i środowiska, bezpieczny i spójny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa,
 • doprowadzenie do tego, by gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne i wodnooszczędne oraz odporne na zmianę klimatu, ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i ekosystemami oraz zrównoważone dostawy i wykorzystywanie surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji w ramach zrównoważonych ograniczeń charakteryzujących zasoby naturalne i ekosystemy naszej planety,
 • wspieranie lepszego zrozumienia Europy, zapewnienie rozwiązań oraz wsparcie integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich w kontekście bezprecedensowych przeobrażeń i nasilających się globalnych współzależności,
 • wspieranie bezpiecznych społeczeństw europejskich w kontekście bezprecedensowych przeobrażeń i nasilających się globalnych współzależności oraz zagrożeń, przy jednoczesnym wzmocnieniu europejskiej kultury wolności i sprawiedliwości.

 

Horyzont - oferta

Umowa o zachowaniu poufności

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

 

BIURO WROCŁAW

Iwona Wielgo-Rakoczy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel.: 500 150 757

 

BIURO KRAKÓW

Dagmara Szczypczyk - Project Manager

+48 515 114 329

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO LUBLIN

Justyna Czmuda - Specjalista ds. Pozyskiwania Klientów

+48 515 114 346

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO WARSZAWA

Maciej Pluta - Partner

+48 508 009 679

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasi eksperci oddzwonią >>> KONTAKT

Wyszukiwarka