Polska Wchodnia 1.2

Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP obejmować będzie firmy, które posiadają modele biznesowe związane z ich ekspansją zagraniczną.

Dla kogo?

  • MŚP

Poziom dofinansowania:

  • do 80% - dla firm z województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

maksymalna wartość projektu:

  • 500 000 zł

Koszty kwalifikowane:

  • koszty usług doradczych, np. wyszukiwania i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, badania marketingowe i kampanie promocyjne na rynku docelowym, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów, pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym
    w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;
  • koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych np. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,  opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych, podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, organizacja stoiska na targach.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branży o wysokim potencjale:

•        Sprzęt medyczny
•        Maszyny i urządzenia
•        IT/ICT
•        Biotechnologia i farmaceutyka
•        Moda Polska
•        Kosmetyki
•        Budowlana
•        Jachty i łodzie
•        Meble
•        Żywność
•        Usługi prozdrowotne
•        Części samochodowe i lotnicze

Wyszukiwarka